همایش ملی امام خمینی اخلاق و سیاست حکمرانی‏

صفحه نخست » Event » همایش ملی امام خمینی اخلاق و سیاست حکمرانی‏
hamayesh4
نوع مشارکت: برگزار کننده
تاریخ برگزاری : 1391/03/11

  مشاهده سایت همایش

برگزار کننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

زمان برگزاری : ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۱

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان