دکتر مجتبی شکوهی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر مجتبی شکوهی نیا

دکتر مجتبی شکوهی نیا

سمت: هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
تاریخ تولد : 1358/05/18
شماره همراه : 09125326011
پست الکترونیک : mshokohinia@damghaniau.ac.ir

شبکه های اجتماعی

توضیحات مختصر

دکتر مجتبی شکوهی نیا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده فنی مهندسی

سابقه فعالیت

 • سوابق تحصیلی
 • سوابق شغلی
 • عناوین تقدیر نامه ها
 • اهم سوابق اجرائی در دانشگاه
 • اهم سوابق پژوهشی در دانشگاه
 • سوابق تدریس
 • مقالات علمی چاپ شده در مجلات isi و علمی پژوهشی (به عنوان نفر اول)
 • فهرست برخی از مقالات ارائه شده در مجامع علمی ملی و بین المللی (به عنوان نفر اول)
 • استاد راهنما پایان نامه های دانشجویان ارشد ( به عنوان نمونه)
 • اهم گواهینامه ها و دوره های آموزشی گذرانده:
 • اهم کارگاههای آموزشی برگزار کرده به عنوان مدرس

مهارت ها